Şeker Hastalığının Ameliyatı 

Çağın önde gelen hastalıklarından biri olan diyabet, birçok ölümcül hastalığın oluşumunda lider rol oynayan en yaygın hastalık türüdür. Şeker Hastalığının Ameliyatı

Tip I diyabetin bilinen bir nedeni otoimmünitedir. Başka bir deyişle, vücudumuzu hastalıktan koruyan savunma sistemi, birçok nedenden dolayı vücudun normal hücrelerini tanır ve bunlara zarar verir. Otoimmün olaylar, diyabet oluşmadan önce pankreasta başlar. İnsülin üreten hücrelere ve insüline (adacık hücrelerine ve insüline otoantikorlar adı verilen) antikorların varlığı, sonraki yıllarda diyabetin başladığını gösterir.

Tip II diyabette, aşırı kilo ve kalıtım önemli faktörlerdir. Çoğu hastanın ailesinde diyabet vardır. Genetik yatkınlığın yanı sıra, fazla kilo, dengesiz bir diyet, hareketsiz yaşam tarzı, sık hamilelikler, hamilelik sırasında diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kan kolesterolü ve trigliserit yağ gibi faktörler de hastalığın başlangıcında önemli faktörlerdir. Özellikle kortizonlu romatizma ilaçları, doğum kontrol hapları ve diüretikler de bu konuda önemlidir. Bu dış faktörlerin ciddiyetine veya hafifliğine bağlı olarak, diyabet erken veya geç yaşta ortaya çıkar. Ailesinde tip II diyabet hastaları, yılda iki kez açlık ve doğum sonrası glukoz izlemesi yoluyla kendilerini kontrol etmelidir, çünkü diyabet geliştirme riski daha yüksektir.

Diyabet Nasıl Teşhis Edilir?

Diyabetin teşhisinde kullanılan en önemli iki test, açlık kan şekeri testi ve şeker yükleme testi olarak da bilinen açlık kan şekeri tolerans testidir (OGTT). Oruç kan şekeri düzeyleri sağlıklı insanlarda 70 ila 100 mg / dl arasında değişmektedir. Diyabet tanısı için 126 mg / dl’nin üzerindeki aç kan şekeri seviyeleri yeterlidir. Bu değer 100-126 mg / dl arasındaysa OGTT, tam kan şekeri testi için bir kişiye uygulanır. Yemeğin başlamasından 2 saat sonra kan şekeri ölçümünün bir sonucu olarak 200 mg / dl’nin üzerindeki kan şekeri seviyeleri, diyabetik bir hastalığın göstergesidir ve 140-199 mg / dl’lik bir aralık, gizli şeker adı verilen bir diyabetik dönemi belirtir. Ek olarak, son 3 ay boyunca kan şekeri seviyelerini yansıtan HbA1C testi, diyabet teşhisine işaret eden % 7’yi aşıyor.

Diyabetik Cerrahi Nedir?

Diyabetik cerrahi sadece tip 2 diyabet hastaları için yapılan bir operasyondur. Şeker Hastalığının Ameliyatının amacı hastanın kendi vücudunda yeterli miktarda insülin kullanımı yaratmaktır. Bu operasyonda, pankreasın işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirdiğine ve pankreasın kendisinde herhangi bir girişim olmadığına inanılmaktadır.

Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Neden Diyabet Ameliyatı Yapılmaz?

Tip 2 diyabetli hastalarda diyabetik cerrahi kullanımının nedeni, vücutta insülinin uygun ve yeterli şekilde kullanılmasına yardımcı olmak için pankreasın canlandırılması, aktive edilmesi ve aktive edilmesi için yaptığımız operasyondur. Bununla birlikte, tip 1 diyabetli hastalarda insülin yoktur. Bu nedenle, bu işlem tip 1 diyabet hastalarında gerçekleştirilmez.

Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bir hasta kliniğimize girdiğinde, önce vücutta insülin tedarikini belirlemek için testler yapılacaktır. Hasta bu testler için bir gün boyunca uzun süre etkili insülin kullanıyorsa, ya bir gün önce bırakacak ve sabahları aç karnına aç karnına kan testleri yapacaktır. Testler ve insülin tedariki uygunsa, hasta her yönüyle yeniden değerlendirilecektir. Kardiyoloji, iç hastalıkları veya endokrin sistem, anestezi, psikiyatri ve gerekli tüm birimler hastayı muayene eder. Ek olarak, mideyi incelemek için bir gastroskopi yapılacaktır.

Diyabet Ameliyat Sonrası Tamamen Biter Mi?

Diyabet, vücutta pankreasın ürettiği yetersiz miktarda insülinin neden olduğu sistemik bir hastalıktır. Diyabet tedavisinde bulunmayan insülin miktarı dışarıdan gelir ve vücut dengelenir. Diyabet ameliyatı dışında spesifik bir iyileşme süreci yoktur. Bu mutlaka ameliyattan sonra diyabetten kurtulacağınız anlamına gelmez. Çünkü diyabete neden olan birçok farklı durum vardır.

Kimler Metabolik Cerrahi (Tip 2 Diyabet Tedavisi) Olabilir?

Bu ameliyatlar, kan şekeri kontrolünü optimal tedaviler kullanarak kontrol edemeyen veya diyabet nedeniyle organ hasarı olan hastalar için önerilir. Hasta yaşam tarzını değiştirdiyse, obeziteyi kontrol altına alır, diyet ve egzersiz yapar, ilaç ve diyabeti kontrol ederse hastalar için cerrahi müdahale önerilmez. Düzenli egzersiz yapın, bir diyet uygulayın ve yiyeceğe dikkat edin ve düzenli olarak ilaç alın, kan şekerinizi kontrol edebilirsiniz.

Hastalığın temel çevresel faktörlerinden biri endüstriyel gıdaların işlenmesidir. Artık evde hazırladığımız yemeklerle bağlantımız koptu ve dışarıdan fast food yemeklerini tüketmeye başladık. Başka bir deyişle, dışarıda yemek tüketen herkes bu hastalığa adaydır. Tip 2 diyabetleri olsa bile cerrahi önermeyen hastalar da vardır. Bunu yapmak için ilk önce laboratuvar ortamında uygunluk açısından birkaç test yapın. Metabolik cerrahi sonrası hastalar insülin ve ilaç kullanmayı bırakabilir.

Hasta Yaklaşımı

Absorpsiyonu çok fazla azaltmayan bu hastalar için başka tip ameliyatlar geliştirilmiştir. Bütün bunlara baktığımızda görüyoruz. Diyabeti cerrahi olarak tedavi edebilirsiniz. Fakat doğru hasta doğru ameliyat olmalı. Çünkü bu operasyonlar ince bağırsaklardan salgılanan hormonları düzenlemeyi amaçlar. Kapalı ameliyat mide ve bağırsaklara yapılır. Kapalı olduğu için, kişi hızlı bir şekilde günlük hayata geri döner. Kozmetik durum iyi. Bazı ilaçlara erken gelen hastalarda kan şekeri seviyeleri ilaçsız kısa bir süre devam eder. Hastaların yüzde 90’ından fazlası normal kan şekeriyle hayatlarına devam edebilir.

Diyabet Ameliyatına Nasıl Karar Veriyorsunuz?

Hastanın insülin rezervlerine dayanarak, gerekli analiz ve muayeneden sonra hastanın operasyonla uyumlu olup olmadığına karar veririz. İnsülin depolarının muhafaza edilmesi çok önemlidir. Hasta ilaç kullanıyor olsa bile, eğer hasta hala çok fazla glikoz varsa, kontrol edilemez ve hasta 18 ila 65 yaşlarında ise, doktor işleme karar verebilir.

Diyabetik Cerrahi Sonrası Yaşam

Diyabetik cerrahi (ileum) emilimini sınırlayan bir işlem değildir. İnce bağırsaklarınızın mesafesi önemli ölçüde değişmez. Bu nedenle, ince bağırsağın emme kapasitesi azalmaz. İnce bağırsak tüm gerekli vitamin ve mineralleri tamamen emer ve gıdalardan alır.

Bununla birlikte, diyabet tedavisi için yapılan bir işlemden sonra (İleal Interposition), eskisi gibi açlık hissetmeyeceksiniz. Anoreksiya ilk aşamalarda kendini gösterir. Yorgunluk, yorgunluk ve halsizlik nedenleri hormonal açlık hissetmemeniz ve dolayısıyla yemek yememenizdir. Bu sorunlar tamamen geçicidir. Bir veya iki ay içinde çoğu hasta daha enerjik hissetmeye başlar.

Diyabet tedavisi için ameliyattan sonraki ilk günlerde (ileum) bol su içmek önemlidir. Açlığı bastıran bir ameliyat duygusu da susuzluğunuzu azaltacaktır. Vücudunuz su arzuladığında ve isteksizce düştüğünde bile, su içemezsiniz. Bu nedenle ameliyattan bir buçuk iki ay boyunca bol su içmelisiniz. Her gün yediğiniz ve içtiğiniz yiyecekleri ve meyve sularını kutlamanız gerekecektir. Bu, sonraki adımlarınızı daha iyi anlamamızı sağlar.

Hastalarımızın çoğunda, ilk dönemden sonraki ilk gözlem 3 ay sonra kolaylaştırılır. Çünkü diyabetik cerrahi (Ileal Interposition) yavaş yavaş kendi yeni fizyolojisini yaratmaya başlıyor. Bu süre zarfında artık daha yumuşak ve iyi pişmiş katı yiyecekler tüketiyorsunuz.

Diyabetik Cerrahi Sonrası Vitamin Hapları

Diyabet (ileum) cerrahisinin en önemli özelliği vitamin ve mineral eksikliğine neden olmamasıdır. Çünkü ileum cerrahisinde ince bağırsakta neredeyse hiç kasılma olmaz. Tüm ince bağırsaklar yiyeceklerin emiliminde rol oynar. İleum enterpolasyonunun etkisi, gıda alımındaki azalmaya bağlı değildir. Diyabet cerrahisi, ince bağırsakta besin alımını değiştirir. Yiyecekler önce son kısma girer, sonra tekrar birinci kısma girer ve tüm ince bağırsağa girer. İnce bağırsak ileumun son kısmına, gıda ile erken temasta meydana gelen hormonal değişiklikler, “nöro-endokrin rüptürü”, hormonal inhibisyon mekanizması denir. Bu nedenle açlığınız Şeker Hastalığının Ameliyatı sonrası kaybolacaktır. Çok küçük porsiyonlarla kısa sürede doygunluğa ulaşırsınız.

Kimlere Cerrahi Uygulanamaz?

Tip 1 diyabetimiz varsa, tip 2 diyabetimiz olsa bile, vücudumuzda insülin üretimi yeterli değildir, çalışamayız. Diğer yandan, operasyonlar genel anestezi altında yapılır ve genel anestezi ile baş edebilir ve ciddi bir zihinsel bozukluk yoksa, alkol veya maddeye bağımlı olmadan ameliyat yapılabilir. Ameliyattan önce, her hasta titiz bir tarama programına tabi tutulur ve ameliyat sırasında problemler ortaya çıkarsa, en aza indirmeye çalışırlar. Veya gerekli tedavi ayarlandıktan sonra ertelenir.

Şeker Hastalığının Ameliyatı Sonrası Beslenmenin Önemi

Diyabetik cerrahi, metabolik bir cerrahi işlemdir. Bu işlem işe yaramayan vücudun birçok yönünü normalleştirmeye yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, öncelikle, hastanın ve hastalığın durumunun cerrahi müdahale için uygun olduğu tespit edilir. Bu nedenle, doğru doktor, doğru hasta ve doğru operasyon bir araya gelmelidir. Diyabet tedavisi için başarılı bir ameliyattan sonra, doktorun düzenli tıbbi muayeneleri çok önemlidir. Operasyondan sonra, operasyondan elde edilen sonucun en yüksek başarıyı sağlaması, hastalığın tekrar etmemesi ve eşlik eden hastalıkları ortadan kaldırması için beslenme kurallarına uyulmalıdır. Diyabetik cerrahi, hastanın pankreasın vücut için gerekli olan insülin miktarını üretmesini sağlar ve aynı zamanda iştahı azaltır. Bu bakımdan, ameliyat sonrası hasta bir uzman gözetiminde değilse ve sadece iştahı şartıyla hareket ederse, yorgunluk, yorgunluk ve halsizlik kaçınılmazdır.

Diyabet İçin Ameliyat Sonrası Yaşamdaki Değişiklikler Nelerdir?

Diyabet tedavisi için ameliyat olmuş bir kişinin yaşamı, ameliyattan 6 ay sonra tamamen normalize edilir. Her ne kadar ilaç kullanımı büyük ölçüde kesilmiş olsa da hastaların ameliyat sonrası ilaç ve insülin kullanmaya devam etmesi gerekebilir. Bununla birlikte, diyabet operasyonu geçirmiş kişilerin, seyrek ve seyrek olarak ilaç alması gerekebilir. Ameliyattan sonra hastalığın tekrarlama olasılığı çok düşük olsa da, yiyecek, içecek ve yaşam koşulları doktorun önerileri doğrultusunda düzenlenmediğinde bu tür sorunlar ortaya çıkabilir. Bu bağlamda, her şeyden önce, bir kişi fazla kilolu olmaya yol açabilecek yiyecek ve yeme alışkanlıklarından uzak durmalıdır. Sağlıklı, dengeli, küçük porsiyonlar ve sık beslenme, yaşamın temel kuralıdır. Ancak, stres, kaygı ve üzüntüden kaçınılmalıdır, hareketsiz yaşam yerine, hareketsiz yaşam yerine egzersiz yapmak gerekir. Çünkü kilo alımı, diyabetin hem nedeni hem de sonucu olabilir.

Diyabetsiz Yaşam İçin Şeker Hastalığının Ameliyatı

Bizden alınan kanla ölçülebilen şeker seviyesi çok önemlidir. Bu değer genellikle 80 ila 100 arasındadır. Diyabet, üç ay içinde en iyi kan şekeri gösteren, 126 mg / dl’lik aç kan şekeri veya HbA1c seviyesinin % 6.5’inden yüksek olarak tanımlanabilir. HbA1c % 7’nin üzerindeyse, diyabet kontrol edilmez. Kontrolsüz diyabet tüm organları tahrip eder ve yaşam süresini kısaltır. Hepinizin bildiği gibi, diyabet, bir insanın yaşamını kötü yönde etkileyen, birçok hastalığa neden olan ve tedavisi çok zor olan, çağımızın en yaygın hastalıklarından biridir.

Metabolik Cerrahi Ve Obezite Cerrahisi Arasındaki Fark Nedir?

Diyabetik ameliyatlar, obezite ameliyatları ile aynı özelliklere sahiptir ve farklı yönleri vardır. Bu farklılıkların en önemlisi;

● Diyabetik cerrahide (Şeker Hastalığının Ameliyatı) diyabet daha iyi kontrol edilir.

● Gastrik bypass ameliyatında olduğu gibi, bağlantısı kesilecek ince bir bağırsak olmadığı için, emilim konusunda büyük bir problem yoktur ve daha fazla ilaca ve ek tedaviye gerek yoktur.

3-5 saatlik ameliyattan sonra, bir ömür boyu sürecek ve birçok problem getirecek olan diyabetten kurtulacaksınız.

Obezite Diyabeti Tedavi Edebilir Mi?

Obezite cerrahisi midede en sık görülen cerrahidir ve diyabeti düzeltir. Bununla birlikte, bu cerrahi maddede diyabet konusunda daha az gelişme vardır ve daha sonra diyabet tekrarlayabilir.

Gastrik bypass ameliyatı gibi absorpsiyona müdahale eden operasyonlar diyabetin kontrolünde çok etkili olsa da, bazı vitaminler ve mineraller, absorpsiyon bozukluklarının etkisine bağlı değildir ve bu nedenlerden dolayı, uzun süreli takip ve tedavi gereklidir.

Tip 2 Diyabetin Cerrahi Tedavisi

Yetişkin diyabet, pankreastaki insülin hormonu zamanla kademeli olarak azaldığında veya üretilen insülin etkisiz olduğunda meydana gelir. Diyabet sessizce ilerleyen ve dünyadaki salgın oranlarına ulaşan yaşam boyu süren bir hastalıktır. Diyabet esas olarak yüksek kan şekeri olmasına rağmen, genellikle kan, yağ, yüksek kolesterol, düşük kolesterol ve yağlı karaciğerde görülür. 2000’li yıllarda 171 milyon olan diyabetli insan sayısının 2030’larda 366 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Tip 2 Diyabet Ve Tip 1 Diyabet Arasındaki Fark Nedir?

Tip 1 diyabetli hastalarda vücutta insülin üretilmez. Tip 2 diyabette, vücutta insülin yeterince kullanılamaz. Metabolik cerrahi olarak da bilinen diyabetik cerrahi, tip 2 diyabetli hastalarda vücudun kullanamadığı insülin kullanımına yardımcı olabilir. Tip 1 diyabet için şu anda güvenli ve etkili bir cerrahi tedavi yoktur.

Tip 2 diyabetin klasik yöntemlerinde yüksek dozda insülin kullanılmasına rağmen, hastalığın istenen kontrolünün sağlanamadığı bilinmektedir. Bilimsel araştırmalarda klasik tedavi yöntemlerine uyulmaması çok yüksektir. Öte yandan, ilacın yeterli etkiye sahip olması için gerekli olan diyet ve yaşam boyu egzersiz önerilerine uyulmasının düşük olması muhtemel değildir.

Diyabet Hangi Aşamada Cerrahi Yöntemle Tedavi Edilebilir?

Tüm şeker hastaları ameliyat edilmez. Cerrahiye karar vermek için, diyabet klasik tedavi yöntemleriyle kontrol edilemez veya diyabet nedeniyle organ hasarı belirtileri bulunmalıdır. Tip 2 diyabetli hastaların ameliyat için uygun olup olmadıklarını ve ameliyattan ne gibi faydalar alabileceklerini belirlemek için, yeterli insülin depoları ve aktivitesine sahip olmalarını ve diyabetin diğer organlara zarar verebilmelerini sağlamak için kapsamlı bir tıbbi değerlendirme gereklidir.

Şeker Hastalığının Ameliyatı Nasıl İşlem Yapılabilir?

Diyabetik işlemlerde, öncelikle midenin hacmi, tüp şeklinde bir mideye dönüşür ve hacmi sınırlıdır. Ardından, ince bağırsağın ilk kısmına, ince bağırsağın ilk kısmına bir parça yerleştirilerek işlem tamamlanır. Böylece yiyecek, mideden hemen sonra hareket eden ve normal seyrini sürdüren ince bağırsağın son kısmından geçer.

Yeni bir sindirim sistemi oluşur ve emilen besin maddeleri mideden hemen sonra ince bağırsağın son kısmına sokulur. Bu, insülin sekresyonunu düzenler. Karaciğerde ve diğer vücut dokularında insülin direnci azalır. Uzun süreli kilo kaybı sağlanabilir. Diyabet ile birlikte, diğer hastalıklar da kontrol edilir.

Diyabet Ameliyatı Kime Yapılır?

Diyabet (diyabet) nedeniyle uygulanan birçok cerrahi yöntem vardır. Cerrah, bu cerrahi yöntemlerden hangisinin hastanın rızasıyla yapılması gerektiğine karar verecektir. Bununla birlikte, şeker hastalığı olan bir kişinin ameliyat yöntemine karar vermeden önce ameliyat için uygun olup olmadığı belirlenir. Bunun için birkaç temel şart var. Başlıca olanlar;

  • Diyabet tip 2 olmalıdır.
  • Hasta 16 ile 67 yaş arasında olmalıdır.
  • Vücut kitle indeksi 30 kg / m2’den fazla olmalıdır. Yani, 160 cm yüksekliğe sahip bir kişi en az 76 kg ağırlığında olmalıdır.
  • Anestezi sağlık sorunu olmamalıdır.
  • Postoperatif rejime uyumu engelleyen hiçbir zihinsel hastalık olmamalıdır.
  • Ülseratif kolit, ülseratif kolit, bağırsak tüberkülozu gibi kronik bağırsak hastalıkları olmamalıdır.

Bazı laboratuvar testleri yukarıdaki koşulları sağlayan bir kişi üzerinde gerçekleştirilir. HbA1c, C-peptid, HOMA-IR, insülin seviyeleri normal biyokimya, hemogram, hormonlar ve vitaminlere ek olarak ölçülür. Diyabetli bir kişinin ameliyat için uygun olması için, HbA1c seviyesi 7’den yüksek olmalı, peptit C seviyesi normal olmalı, HOMA-IR seviyesi yüksek olmalı ve insülin seviyesi normal veya yüksek olmalıdır.

Kaynak: Doç.Dr.İbrahim Sakçak | Obezite Cerrahı

Çukurambar Mah. Muhsin yazıcıoğlu Cad Sarıkonak apt, D:No:8/11 Çankaya/ANKARA

Klinik Telefonu

Klinik Telefonu

0 (312) 286 44 63

E-Mail Adresimiz

E-Mail Adresimiz

info@ibrahimsakcak.com.tr

Online Randevu

Online Randevu

için Tıklayın..

Arabic English Turkish